top of page
Bakgrunn.png

Serviceavtale

Hva er en service avtale?

En serviceavtale er et dokument som følger avtalefestede vilkår, noen av vilkårene er beskrevet og justert for å passe hver kundes behov og vår bedriftstruktur, andre vilkår ligger i bakgrunn via NU15 (Alminnelige betingelser for vedlikehold).

Disse forutsetningene er fordelaktig for kunden å sette seg godt inn i da det inneholder punkter for priser, påslag, hvordan partene skal opptre mot hverandre og hva som skal ligge i servicen.

Dette er med andre ord en kontrakt som tar vare på begge parter sine interesser.

La oss ta service av et ventilasjonsaggregat som eksempel:

Ofte vil servicen bli delt opp med 2 besøk i året Et hovedbesøk der man går igjennom alle de delene av aggregatet som har betydning innenfor ventilasjonsfaget og et besøk der man ikke trenger å gjøre den fulle runden men kun de viktigste punktene.

Grunnen til oppdeling er basert på kostnadsmessige og bærekraftige aspekter.

Nå er behovet veldig forskjellig fra sted til sted, et aggregat i en brakkerigg som blir utsatt for forflytninger og mye mer støv og lengre driftstider enn vanlig, vil muligens ha et større behov for flere besøk per år enn et anlegg som ligger utenfor bykjerne og langt vekk fra vei.

Her er det en vurdering i hvert tilfelle som gjelder. Minimum er 1 besøk i året med filterbytte, dette er satt som minimum da bransjen vet at over et år vil det være stor sannsynlighet for at det danner seg mugg i filteret.

Serviceavtale Ventilasjon
Avtale, med håndtrykk.png

Hva har man i en serviceavtale?

Noen ting er lurt å ha med mens andre ting er pålagt.

Mange leverandører av utstyr har det som en forutsetning at anlegget som er levert skal ha service for at en garanti eller reklamasjon skal være gjeldende.

Hvis man har brannspjeld i sitt tekniske anlegg så har leverandørene krav om at den skal ha funksjonstest en gang i året minimum, for å opprettholde sin funksjon.
Hvis man ikke overholder dette kravet vil det bli problemer mellom forsikringsselskapet og eier ved en eventuell brann eller reklamasjons sak.

En annen måte er å se dette på er med sin egen bil, har man problemer med bremsesystemet så lar man noen med kompetanse på området ordne det og begynner ikke å justere dette selv.

Granlund Inneklima AS utfører service på alle typer ventilasjonsanlegg til vanlig formål.

Spesielle formål og kjøling har vi ikke tillatelse til å utføre service på. Eksempel kan være svømmehall aggregater, kjøling og andre spesialprodukter til sykehus og laboratorier. Dette krever spesiell kompetanse eller spesielle kurs.

Vi kan derimot videreformidle disse tjenestene med samarbeidspartnere slik at vi kan komme fram til en samlet serviceavtale for enkelhet mot kunde.

I noen tilfeller vil det være glidende overganger mellom ansvarsområder i serviceavtalene med de forskjellige fagene.
Et eksempel her vil være et vannbårent varmebatteri i et aggregat, her vil det være et ansvar som går litt på tvers av rørlegger faget og ventilasjosfaget.
Her er det viktig å avklare det imellom de forskjellige fagene så ikke dette blir en ekstrakostnad for kunden.

Ta kontakt ved å ringe, send mail med knappene under teksten eller bruk kontaktskjema på bunnen av siden.

  • Black Facebook Icon
bottom of page