top of page
Bakgrunn.png

Avtrekksystemer

Service av baderomsvifte

Hva er et avtrekkssystem?

Vi bruker avtrekksystem som en fellesbetegnelse på de anleggene der man ikke har balansert ventilasjon, også kalt mekanisk ventilasjon.

Et godt og aktuelt eksempel på dette er leiligheter fra rundt 2006/2007 og eldre, der man har en skap vifte eller lofts vifte som trekker luft fra ventilator og bad. Dette skaper et lite undertrykk i boligen som resulterer i at det trekkes luft fra frisklufts ventiler og eller vinduer.

Mange av disse systemene har feil da det flere steder ikke er tatt høyde for tilstrekkelig åpning i vinduer og ventiler.

Hvis man i tillegg har montert ovn vil dette kreve mye mer frisklufts tilgang som resulterer i at beboer må åpne vinduer. Disse problemstillingene er ikke beboer godt nok informert om.

Denne løsningen er dårlig for inneklimaet da det ofte ikke filtrerer uteluften, man er ofte plaget med trekk fra friskluften som trekkes inn under vintermånedene og ingen gjenvinning av varmen som er tilført boligen så denne energien blir trekt rett ut.

Et annet eksempel på avtrekksystem kan være avtrekket på teknisk rom i et næringslokalet eller vifte og hetter på et storkjøkken.

Disse burde også ha en vedlikeholdsplan der den blir undersøkt minimum en gang i året slik at man kan bytte lager eller vifte før havari oppstår og samtidig undersøke kanalnett og andre komponenter for fett og støv.

Avtrekksventil_edited.jpg
Rens av baderomsvifte

hva kan vi tilby?

Granlund Inneklima kan tilby service og vedlikehold på disse anleggene. Vi skal være en rådgivende part som i tillegg utfører en grundig gjennomgang med god kundeoppfølging, se gjerne feedback fra kunder her.

 

Avtrekkssystemet trenger løpende service på lik linje som balansert, av erfaring er det ofte mye fett og støvlagring i kanalnett og vifter i boliger og restauranter, dette kan potensielt være en brannbombe.

Det kan vi også se på nyhetene at det er. Når det først blir branntilløp i et anlegg med så mye fett er det veldig vanskelig å stoppe.

Vi kan utføre enkelte service gjennomganger eller vi kan tilby en serviceavtale der løpende gjennomganger med sjekklister og forslag til utbedringer framkommer på en oversiktlig måte. Se mer om serviceavtaler her.

Hvis dere ønsker en vurdering av energieffektiviteten så kan vi bistå med dette også, les mer om det her.

Ta kontakt ved å ringe, send mail med knappene under teksten eller bruk kontaktskjema på bunnen av siden.

  • Black Facebook Icon
bottom of page