top of page

Personvernerklæring (privacy policy)

Denne personvernerklæring gjelder for Granlund Inneklima As for nettsiden www.granlundinneklima.no.

 

BEHANDLINGSANSVARLIG

Hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene er: Granlund Inneklima AS med

organisasjonsnummer 927401398. Ansvarlig personer hos oss er ansvarlig person Lars Thomas Johansen Granlund.

 

VÅRT FORMÅL OG BEHANDLINGSGRUNNLAG

 

Personopplysninger som i all hovedsak er navn, e-post og i noen tilfeller telefonnummer og fødselsdato hentes inn for

å kunne kommunisere med potensielle, eksisterende og tidligere kunder, i tillegg for å kunne gjennomføre bestilte

tjenester og produkter samt ha mulighet for å behandle en eventuelle klage. Andre personopplysninger kan

forekommen men vårt behandlingsgrunnlaget ligger inn under Art. 6 GDPR Lawfulness of processing

  1. Innhentet gyldig samtykke – Les mer

  2. Nødvendig for å oppfylle en avtale – Les mer

  3. Nødvendig for å oppfylle en rettslig plikt – les mer

  4. Berettiget samtykke (bruk av databehandler fra eksterne leverandører)

Behandling av personopplysninger vil følge personopplysningsloven / personvern ordningen (GDPR) bruk av

personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en

kombinasjon av slike bruksmåter.

HVA BEHANDLES OG HVORDAN HENTER VI INN PERSONOPPLYSNINGER

Noe personopplysninger henter vi inn frivillig, dvs bruker legger igjen personopplysninger slik at vi kan

gjennomføre bestilling av produkter og tjenester. Noe personopplysninger er vi pliktig til å hente inn og oppbevar i

henhold til gjeldende regelverk. (f.eks regnskapsbilag er lovpålagt i henhold til bokføringsloven). Vi henter inn

personopplysninger i all hovedsak via kontaktskjema på nettsiden, e-post, telefon, tekstmelding og meldinger via

sosiale medier. Annen form for kommunikasjon kan også forekomme.

 

Merk at behandling av personopplysninger i relasjon til spesifikke tjenester og produkter kan være regulert i egne

avtaler som er tilgjengeliggjort på de spesifikke produktsidene. Fra tid til annen gjennomfører vi også bruker-

og kundeundersøkelser for å få en bedre forståelse for behovene til våre kunder. Vi vil bestrebe oss på å fortelle deg om hvordan vi bruker opplysningene.

Granlund Inneklima AS verken henter inn, registrer eller behandler sensitive personopplysninger

 

DELER VI PERSONOPPLYSNINGER MED ANDRE?

Noe deling av personopplysninger er nødvendig (noen også pliktig) for å kunne drifte vår virksomhet. Dette vil typisk være IT

leverandører (f.eks webhotel, e-post , programvare og skybaserte tjenester), regnskap/revisjon, rådgivning

og lovpålagt rapportering til myndigheter.

Granlund Inneklima AS er hostet av Wix I tillegg benytter vi databehandlingstjenestene til:

Google

Wix

Vi er i god tro at alle disse databehandlingtjenesten følger GDPR lovgivningen.

SIKRING AV PERSONOPPLYSNINGER


Vi tar sikkerhet på alvor og ivaretar personopplysninger på best mulig måte slik at uvedkommende ikke får innsyn 
eller har mulighet til å endre og påvirke personopplysningene. Vi benytter kun anerkjente IT leverandører og 
programvare.

INNSYN OG RETTING
I henhold til personopplysningsloven § 18 har man krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Innsyn kan fås 
ved å sende en skriftlig henvendelse til Granlund Inneklima AS, Blomstervegen 44 2208 Kongsvinger. Dersom de registrerte opplysninger ikke er 
riktige eller de er ufullstendige kan du kreve disse rettet i henhold til personopplysningslovens § 27.

OPPBEVARING OG SLETTING


I henhold til personopplysningsloven § 28 skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål de er 
lagret for, slettes. Granlund Inneklima AS lagrer personopplysninger om kunder i henhold til den enhver tid gjeldende 
Norsk/Europeisk lovgivning.

Du kan når som helst kreve sletting av all personlig informasjon vi har om deg med unntak av opplysninger vi er 
nødvendig eller pliktig til å oppbevare i tråd med gjeldende regelverk, f.eks bokføringsloven.

Om du ikke ønsker å motta eposter fra oss lengre, klikk avbestillings-link som du som regel finner nederst i hver 
epost du mottar fra oss. Ønsker du å bli slettet fra alle våre registre, send oss en e-post på Lars@granlundinneklima.no

 

BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)


Vi bruker informasjonskapsler på våre nettsider for at besøksstatistikken skal være pålitelig og for å øke 
funksjonaliteten på våre sider.

I henhold til Lov om elektronisk kommunikasjon - § 2-7 b. Bruk av informasjonskapsler/cookies er vi pliktig til å 
informere om hvilke informasjonskapsler (cookies) vi benytter.
Granlund Inneklima AS benytter følgende informasjonskapsler:


Google analytics
Wix

 

bottom of page